Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Boende för äldre personer

Boende för äldre personer

Äldre personer som vill och kan bor kvar i den egna bostaden och får där det stöd och den vård som de behöver. Särskilt boende behövs när vård- och omsorgsbehovet är stort och kräver närhet till personal dygnet runt.

 

​Äldre personer som vill och kan ska få bo kvar i den egna bostaden och där få det stöd och den vård de behöver. Det är individens behov som avgör vården och omsorgens omfattning. Att tvingas flytta mot sin vilja kan innebära en direkt hälsorisk.

Seniorboende

Ett seniorboende är en vanlig bostad som inte kräver behovsprövning eller biståndsbeslut. Lägenheterna är äldre- och handikappanpassade. Oftast behöver de boende vara 55 år och äldre. 

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en insats som den enskilde kan ansöka om hos socialtjänsten. Att bo i särskilt boende innebär att man bor i en mindre lägenhet och har tillgång till en larmklocka så att man kan tillkalla hjälp när man behöver.

De allra flesta som bor i särskilt boende behöver omfattande hjälp flera gånger under dygnet. De flesta av de äldre har flera samtida sjukdomar och många har också kognitiva sjukdomar och besvär och behöver därför särskilt anpassad vård och omsorg. Många av de som bor i särskilt boende har en demenssjukdom och det finns särskilda boenden anpassade för personer med demenssjukdom.

Särskilt boende under kortare tid

Korttidsboende är en tillfällig insats som är en typ av särskilt boende. Den enskilde behåller därför sin ordinarie bostad. Korttidsboende erbjuds för rehabilitering, eftervård, avlastning som stöd till anhöriga, diagnostisering, utredning av behov och för vård i livets slutskede. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Öppna jämförelser

Film från Äldrecentrum om anhörigskap.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Film från Äldrecentrum om anhörigskap.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.