Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Anhöriga

Anhöriga kan drabbas hårt när en närstående har en demenssjukdom. Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera sjukdomen så tidigt som möjligt för att på olika sätt mildra effekterna.

​Demenssjukdom ger svårigheter både för de som drabbas och deras närstående. Speciellt hårt drabbas personer med demenssjukdom i arbetsför ålder och deras anhöriga. Personens arbete påverkas. Hans eller hennes barn drabbas hårt eftersom de är i färd att bli vuxna, flytta hemifrån eller väntar barn och behöver förälderns stöd.

Målsättningen med vården och omsorgen om personer med demenssjukdom är att ge den som är sjuk ett så bra liv som möjligt och underlätta för anhöriga. Det är viktigt att upptäcka och diagnostisera sjukdomen så tidigt som möjligt för att på olika sätt mildra effekterna.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till anhöriga

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. I bestämmelsen används benämningen anhörig om den som ger hjälp och benämningen närstående om den som mottar hjälpen.
Syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. Kommunen bör ha ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov.
Varje kommun måste informera sina invånare om möjligheten att man som anhörig som vårdar och stödjer en närstående kan få stöd enligt bestämmelsen.
Läs mer under temat Stöd till anhöriga.

 Film från Ekerö kommun om anhörigskap – del 1.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film från Ekerö kommun om anhörigskap – del 1.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser