Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Diabetes

Diabetes

Diabetes innebär att sockret i blodet är förhöjt eftersom cellerna inte kan producera tillräckligt med insulin, effekten av insulin är för låg, eller båda. Symtom vid diabetes kan vara viktnedgång, törst och trötthet.

 

​Nationella riktlinjer för diabetesvård

Nationella riktlinjer för diabetesvård innehåller rekommendationer om prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Nationella riktlinjer för diabetesvård

Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn

Målnivåer för diabetesvård – uppföljning och översyn visar resultatet av en uppföljning och översyn av målnivåer för diabetesvården. Kunskapsstödet visar på positiva resultat för vissa av målnivåerna och trenderna tyder på en stadig förbättring.

Målnivåer för diabetesvård

Omslag: Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs med varandra. Syftet med rapporten är att på några centrala områden ge en komprimerad bild av utvecklingen i svensk sjukvård, med stöd av så aktuella data som möjligt.

Rapporten vänder sig till alla med intresse för hälso- och sjukvårdens kvalitet och den uppföljning som bedrivs med hjälp av vårddata och kvalitetsindikatorer.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018

Webbutbildning - Äldre med diabetes

Webbutbildningen Äldre med diabetes ger omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende möjlighet att öka sin kompetens om äldre med diabetes.

Äldre med diabetes

 

​Kunskapsstöd inom diabetesvård från SKL

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har samlat flera av sina kunskapsstöd om vård vid diabetes på sin webbplats.

Kunskapsstöd inom diabetesvård