Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bedömningar

Systematiska och standardiserade bedömningar kan vara en hjälp i evidensbaserad praktik. De kan minska godtyckligheten och öka transparensen och kvaliteten i åtgärderna. Ett standardiserat bedömningsinstrument är ett formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i form av numerär eller verbal skala.

​I evidensbaserad praktik kan systematiska och standardiserade bedömningar vara en hjälp för att minska godtyckligheten i bedömningar och öka transparensen och kvaliteten i åtgärderna. Standardiserade bedömningsinstrument ska ses som ett komplement i en utredningssituation och inför planering av insatser i socialt arbete.

Ett standardiserat bedömningsinstrument är ett formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i form av numerär eller verbal skala. Vid alla typer av bedömningar bör man ställa sig frågorna:

  • Vad ska bedömas?
  • Varför behövs en bedömning just nu?
  • Hur skall denna bedömning gå till?
  • Vilken metod skall jag välja för att få ett så bra underlag som möjligt för min bedömning?

Det som bedöms kan vara en persons situation, funktion, behov eller risk att en viss händelse kommer att inträffa eller upprepas. Det finns flera sätt att samla in information med bedömningsinstrument, som till exempel intervjuformulär, skattningsformulär, självskattning eller observationsformulär.
Standardiserade bedömningsinstrument kan användas vid uppföljning av enskilda personer och för att utvärdera insatsers effekter.

I den samlade bedömningen vägs resultatet från standardiserade bedömningsinstrument ihop med övrig information professionell kunskap och erfarenhet och klientens egna önskemål.

Socialstyrelsen. Bedömningsinstrument för äldre

Socialstyrelsen. Insatser för äldre 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd