Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Fallolyckor Vad är fallolyckor?

Vad är fallolyckor?

En fallolycka är en händelse som leder till att en person oavsiktligt landar på marken eller golvet. Varje år faller ungefär 30 % av Sveriges äldre befolkning. Fall kan ge allvarliga fysiska skador men också psykologiska problem och ökat beroende av andra.

 

Uppskattningsvis faller en tredjedel av Sveriges äldre befolkning varje år. Med äldre personer menas personer från 65 år och uppåt. I snitt dör fler än tre äldre personer varje dag till följd av fallolyckor. Fem gånger fler hamnar på sjukhus och fyra gånger fler dör efter fallolyckor än efter trafikolyckor.

Fallolyckor är ett ökande folkhälsoproblem och det medför personliga lidanden och kostnader för samhället.

En fallolycka är en händelse som leder till att en person oavsiktligt landar på marken eller golvet. Äldre personer är skörare än yngre personer och drabbas därför hårdare vid fall.

Fall kan ge allvarliga fysiska skador men kan också ge

  • psykologiska problem, såsom fallrädsla och minskat självförtroende
  • svårigheter att röra sig som kan leda till isolering och depression
  • ökat beroende av andra
  • infektioner och blåmärken.

Äldre personer faller bland annat på grund av

  • gångsvårigheter och rörlighetssvårigheter
  • låg kroppsvikt
  • dålig syn
  • faror i miljön
  • dålig balans
  • läkemedel som påverkar balansen.

Ungefär 10 procent av fallolyckorna resulterar enligt svensk statistik i en allvarlig skada och 1–2 procent i en höftfraktur.

 Film med tips och råd för att minska risken för fallolyckor, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

Podd om fallolyckor och hur de kan förebyggas

Varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka? Och hur kan fallolyckor i vardagen förhindras? ​I podden På djupet kan du lyssna på ett samtal mellan Socialstyrelsens experter Kalle Brandstedt, Johan Fastbom och Inger Mörk.

Avsnittet om fallolyckor på Socialstyrelsens webbplats