Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Färdtjänst

Färdtjänst

Om en person har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel har han eller hon rätt till färdtjänst. Kommunal färdtjänst är ett komplement till linjetrafiken. Riksfärdtjänst gäller för resor till och från en annan kommun.

 

​Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Ofta behöver man ringa och boka sin resa i förväg.

Det finns två typer av färdtjänst - kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst. Folkbokföringskommunen har ansvar för att ordna kommunal färdtjänst för sina invånare. Den kommunala färdtjänsten ska betraktas som en del av kollektivtrafiksystemet och är alltså ett komplement till linjetrafiken. Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner och är ett skydd mot de ökade kostnader som eventuellt kan tillkomma vid resor över kommungränserna.

Kommunal färdtjänst

Resorna med kommunal färdtjänst sker oftast med taxi men ibland med specialfordon som är anpassade för personer som till exempel är rullstolsburna. Färdtjänst är inte avsett för sjukresor, men via avtal mellan kommun och landsting kan ändå färdtjänsten användas för sjukresor, vilket sker i ungefär 25 procent av kommunerna.

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst och det är kommunen som beslutar om en person ska få färdtjänst utifrån hur svårt han eller hon har att använda de kollektiva färdmedlen.

Kommunen beslutar också om hur många resor man får göra per månad eller per år. Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar mellan olika kommuner, men ofta får man betala en liten summa för resorna.

Färdtjänst omfattar resor med både personbil och specialfordon, så kallade handikappbussar. Om en person inte klarar att åka med personbil får personen i stället färdtjänst med specialfordon.

I en del kommuner har man samåkning inom färdtjänsten. Det betyder att personer kan få dela bil eller specialfordon med andra. Resan kan då ta längre tid eftersom föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om man har en tid att passa.

Riksfärdtjänst

Om en person med funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att reskostnaderna blir höga eller för att personen behöver ledsagare kan han eller hon få riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller för resor från en kommun till en annan inom Sverige. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller fritidsaktivitet. Resan kan göras med taxi, specialfordon, tåg eller flyg tillsammans med en ledsagare.

Om en person har fått tillstånd till riksfärdtjänst står kommunen för den ökade kostnaden och personen behöver bara betala vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel. Han eller hon behöver inte lägga ut för den ökade kostnaden själv, utan den som utför transporten skickar räkningen direkt till kommunen.

Ansökan om färdtjänst

Grundkraven för att en person ska få färdtjänst är:

  • Stora svårigheter att förflytta sig på egen hand.
  • Svårt att använda vanliga bussar och tåg i kollektivtrafik.
  • Personen måste vara skriven och bosatt i den kommun där han eller hon ansöker om färdtjänst.
  • Funktionsnedsättningen ska ha funnits ett längre tag och den förväntas bestå ett tag.
  • Även om en person håller på med rehabilitering så har personen rätt att använda färdtjänst. Tanken är att färdtjänst ska vara en ersättning för den som inte kan resa med kollektivtrafiken.
  • I regel krävs ett läkarintyg som styrker det medicinska behovet.

För att få färdtjänst måste en person genomgå följande steg:

  1. Personen måste kontakta sin läkare eller husläkare för att få ett färdtjänstintyg.
  2. Färdtjänstintyget skickas till kommunen eller stadsdelsförvaltningen där personen är folkbokförd. Färdtjänstutredaren i hemkommunen sänder då ett brev till personen tillsammans med en ansökningsblankett.
  3. Personen och utredaren träffas. Utredaren gör en utredning som beskriver personens funktionsnedsättning.
  4. Personen anger sitt färdtjänstbehov genom att fylla i en ansökningsblankett och bifogar ett fotografi.

Alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) skickas från hemkommunen till Färdtjänstnämndens förvaltning, där man fattar beslut om färdtjänsttillstånd.

Ledsagare eller medresenär

Om en person av någon anledning inte kan åka på egen hand med färdtjänst har man rätt att ha en ledsagare med sig under resan. En ledsagare får följa med utan extra kostnad.

Även om man inte har rätt till en ledsagare kan man oftast ta med sig en medresenär på färdtjänstresan. Om man får ha en medresenär med sig framgår av kommunens regler för färdtjänst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd