Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Förstämningssyndrom

Förstämningssyndrom

Förstämningssyndrom tillhör de vanligaste orsakerna till ohälsa och tidig död. Till förstämningssyndrom räknas bland annat depression, bipolär sjukdom och dystymi. Depressioner hos äldre visar ofta ett långdraget förlopp och symtomen är mindre tydliga än hos yngre personer.

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Förstämningssyndrom tillhör de vanligaste orsakerna till ohälsa och tidig död. Till förstämningssyndrom räknas depression, bipolär sjukdom, dystymi och blandtillstånd av dessa.

Depression

Det är vanligt med depression hos personer i hög ålder. Vid Alzheimers sjukdom och vaskulär demens förekommer depressiva symtom hos 50 procent av patienterna.

Med stigande ålder ökar antalet deprimerade patienter som inte uppfyller alla kriterier för egentlig depression. Depressioner hos äldre visar ofta ett långdraget förlopp och symtomen är mindre tydliga än hos yngre personer. En depression i hög ålder präglas ofta av hopplöshetskänsla, ångest eller oro. Ofta finns en hypokondrisk prägel och sömnproblem är vanliga.

Depression kännetecknas av en eller flera episoder med sjukligt sänkt stämningsläge av varierande djup och varaktighet. Det innebär förlust av glädje och initiativförmåga och undvikande av aktivitet. Samtidigt som personen känner nedstämdhet och ångest försämras självuppfattningen och särskilt hos äldre kan skuldkänslor bli uttalade.

Dystymi

Dystymi, eller nedstämdhet och melankoli, är ett långvarigt tillstånd som inte fyller diagnoskriterierna för egentlig depression. Det mest karakteristiska för dystymi är varaktigheten. Det har visat sig att de allra flesta med dystymi någon gång under sjukdomens förlopp försämras i sådan grad att de fyller kriterierna för en egentlig depression.

Depressiv episod

Depressiv episod betecknar ett första insjuknande i depression. Om diagnosen förekommit tidigare, ska diagnosen recidiverande depression användas. Diagnosen omfattar sannolikt en rad något olika tillstånd, med delvis skilda symtom, prognos och svar på behandling.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kallas också manodepressiv sjukdom. Det är en psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska, hypomaniska och depressiva perioder förekommer. Även periodiska förlopp av endast mani och hypomani förekommer.
Mani innebär att man har förhöjd sinnesstämning, är överaktiv och behöver mindre sömn. Hypomani innebär att man har lindrigare maniska symtom med viss kontroll över sig själv. Vid depression är man ofta nedstämd, håglös och känner sig trött på livet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​