Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (Generalized Anxiety Disorder, GAD) upplever en stark rädsla och oro vilket påverkar flera aspekter av livet. Generaliserat ångestsyndrom tycks vara vanligare hos äldre än hos yngre, till skillnad från andra ångestsyndrom.

 

Äldretelefonen

Stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

​Personer med generaliserat ångestsyndrom (Generalized Anxiety Disorder, GAD) upplever en ständig ängslan och oro som de har liten kontroll över. Sjukdomen ger oftast nedsatt livskvalitet för den drabbade.

Generaliserat ångestsyndrom tycks vara vanligare hos äldre än hos yngre, till skillnad från andra ångestsyndrom.

Oron och ängslan ger ofta kroppsliga besvär som exempelvis spändhet, mag-tarmbesvär samt störd nattsömn. Det är vanligt att personer med generaliserat ångestsyndrom utvecklar andra former av psykisk ohälsa som ångest, depression eller missbruk av något slag.

Få äldre söker sjukvård vid ångestsyndrom

Få äldre med ångestsyndrom söker sjukvård för det, så det är bra om vården och omsorgen är uppmärksamma. Många av dessa personer söker istället sjukvård för kroppsliga besvär. Äldre personer som har en nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiviteter löper en ökad risk att drabbas av ångestsyndrom. Hos äldre har det visat sig framgångsrikt med riktade stödinsatser till änkor och änkemän, eftersom ångestsyndrom kan uppstå som en reaktion på förluster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​