Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i IBIC

Socialstyrelsens utbildningar i Individens behov i centrum, IBIC, riktar sig till processledare, chefer och ansvariga för dokumentation och kvalitetsutveckling i verksamheter som vill arbeta enligt IBIC.

​Socialstyrelsen erbjuder utbildning i Individens behov i centrum, IBIC. Utbildningar finns för processledare, chefer och för personer som ansvarar för dokumentation och kvalitetsutveckling i verksamheter som vill arbeta enligt IBIC.

Processledarutbildning

Socialstyrelsen erbjuder nationell utbildning till lokala processledare i kommuner eller organisationer som vill arbeta enligt IBIC. Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Utbildningen ger processledaren kunskap om arbetssättet och är ett stöd i organisationens införande av IBIC.

Processledarna har sedan uppdraget att utbilda kollegor i sin kommun eller organisation. Processledarens roll behöver specificeras lokalt, men kan innebära att vara bärare av kunskap om IBIC, utbilda, handleda och tillsammans med ledning och andra nyckelpersoner stödja införandet av arbetssättet i organisationen. Observera att de som redan har gått ÄBIC-utbildningen för processledare inte behöver gå motsvarande IBIC-utbildning.

Individens behov i centrum IBIC – processledarutbildning, på Socialstyrelsens utbildningsportal

Informationsdag

Informationsdagen ger en översiktlig information om IBIC och dess utgångspunkter. Målgrupp för informationsdagen är kommunala eller privata chefer och ansvariga för socialtjänstens dokumentation och kvalitetsutveckling inom funktionshinder-, äldre och anhörigområdena som beslutat att införa eller planerar att införa IBIC. Personer som är utsedda till processledare går istället processledarutbildningen.

Individens behov i centrum IBIC – informationsdag, på Socialstyrelsens utbildningsportal

Kommunen håller i egen utbildning anpassad efter lokala förutsättningar

IBIC-utbildningarna som Socialstyrelsen erbjuder beskriver IBIC som arbetssätt och exemplifierar till exempel hur behov och nuläge, mål och resultat kan beskrivas på ett gemensamt sätt. Vid ett införande av IBIC kan man som kommun behöva ta ställning till hur man ska hantera vissa lokala förutsättningar som IBIC inte hanterar, så som till exempel; verksamhetssystem, beslutsformuleringar, insatser, eventuella avgiftsbeslut, ledningssystem. De som är mest lämpade att göra det är kommunens ledning och nyckelpersoner tillsammans med de lokala processledarna för IBIC. Därför är det lämpligt att varje kommun formar sin egen utbildning som kan anpassas efter de lokala förutsättningarna.

I mån av tid och möjlighet kan medarbetare som arbetar med IBIC på Socialstyrelsen medverka vid inspirationsdagar, workshops eller liknande i de fall flera kommuner eller en region går samman om ett arrangemang.

​Handledning som stöd för lokal utbildning i IBIC

Socialstyrelsen har tagit fram en handledning som är tänkt att vara ett stöd för personer som har uppdraget att utbilda handläggare och utförare i arbetssättet IBIC. Handledningen har sju teman med lästips, exempel och övningar för att underlätta förståelse för och användning av IBIC. Handledningen kan användas i sitt befintliga utförande eller så som utbildaren tycker är lämpligt utifrån hur uppdraget för utbildning ser ut.

Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC – webbintroduktion

IBIC är en vidareutveckling av arbetssättet Äldres behov i centrum, ÄBIC. Den webbaserade introduktionen Äldre behov i centrum, ÄBIC/IBIC syftar till att ge en överblick av vad ÄBIC/IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Webbintroduktionen är uppbyggd med exempel inom äldreomsorgen, men ger en bild av hur det är att arbeta utifrån IBIC.

Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC – webbintroduktion på Socialstyrelsens utbildningsportal

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd