Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Influensa och äldre personer

Influensa och äldre personer

För de allra flesta är influensa ofarligt. Men bland annat äldre personer riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom. Därför rekommenderas alla personer över 65 år att vaccinera sig.

 

Influensa börjar ofta plötsligt med frossa, torrhosta, snabbt stigande feber ofta upp över 40 grader, allmän muskelvärk och huvudvärk. Därefter tilltar symtom från luftvägarna, främst hosta. Äldre personer får ofta mer diffusa symtom. Äldre personer får ofta lägre feber och mindre hosta än yngre, men kan bli förvirrade. Symtom från mag- och tarmkanalen som kräkningar och diarré förekommer också, men oftast hos barn. Tiden mellan smittotillfället och sjukdomsdebut är kort, mellan ett till fem dygn.

De flesta tillfrisknar efter cirka en vecka. Sjukdomsbilden kan dock variera. Många märker sannolikt inte av att de är infekterade och för andra kan det mer likna en vanlig förkylning. Enstaka patienter blir allvarligt sjuka och dödsfall förekommer.

Riskfaktorer vid influensa

Underliggande riskfaktorer som kronisk hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, nedsatt immunförsvar eller annan svår, kronisk sjukdom och hög ålder är riskfaktorer för svårare sjukdomsförlopp.

Hos äldre personer är det ganska vanligt att man på grund av influensainfektionen drabbas av lunginflammation orsakad av bakterier som normalt finns inom luftvägarna. Det är framförallt dessa sekundära lunginflammationer tillsammans med hjärtsvikt som orsakar den överdödlighet hos äldre personer som förknippas med influensa.

Bihåleinflammation och luftrörsinflammation är andra vanliga komplikationer hos vuxna.
Personer som får influensa kan också drabbas av mindre allvarliga komplikationer som påverkar vården och omsorgen och får konsekvenser för livskvaliteten.

Personer över 65 år rekommenderas att vaccinera sig mot influensa

Alla personer över 65 år rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. De flesta dödsfall som skett i anslutning till senare års influensaepidemier har inträffat hos personer som är över 65 år. Risken ökar med stigande ålder och vid underliggande kronisk sjukdom.

Vaccination är bästa skyddet mot influensa. Att ha en god handhygien och undvika närkontakt med personer som har influensa är också viktigt för att minska risken för smitta.

Det kan ta upp till två veckor innan vaccinet ger effekt och därför är det viktigt att personer i riskgrupp vaccinerar sig i god tid innan influensaaktiviteten ökar. Oktober eller första hälften av november är bästa tiden för vaccination. Säsongsinfluensan brukar sätta igång på allvar i slutet av november. Vaccination är oftast tillgänglig på vårdcentraler från någon gång under andra hälften av oktober.

Äldre personer svarar ofta sämre på vaccinationen än unga. Men hos de som vaccinerats men ändå insjuknar kan symtomen bli lindrigare och komplikationerna färre. Vaccinationen ger aldrig ett hundraprocentigt skydd, men vaccin är bättre än inget skydd alls och det är det bästa sättet att minska risken för allvarlig sjukdom och död.

Hur effektivt influensavaccinet är beror på vem som vaccineras, och bland annat ålder och immunstatus spelar en stor roll. Vaccinets effekt avtar successivt, men varar i ungefär nio månader. Vaccinet ger oftast ett fullgott skydd i minst fyra månader.

Antiviral behandling till äldre personer

Antiviral, virushämmande, behandling botar inte personer med influensa men den begränsar utvecklingen av influensan. Behandlingen måste påbörjas senast 48 timmar efter insjuknandet för att ha effekt. Man bör alltid överväga virushämmande behandling vid tecken på allvarlig sjukdom, oavsett om personen tillhör en riskgrupp eller inte. För personer i riskgrupper, till exempel personer över 65 år, ska behandling övervägas vid symtom på influensa, oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Sjukdomsinformation om influensa på Folkhälsomyndighetens webbplats

Att behandla och förebygga influensa på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Säsongens influensarapporter

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den nationella övervakningen av influensa. Varje vecka publicerar de influensarapporter som innehåller lägesbeskrivning, prognoser och ger rekommendationer om vaccin och läkemedel.

Influensarapporter på Folkhälsomyndighetens webbplats