Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Läkemedel Läkemedel för äldre personer

Läkemedel för äldre personer

Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen för äldre personer. Äldre genomgår kroppsliga förändringar som kan öka känsligheten för läkemedel. Många äldre personer har flera olika sjukdomar och tar därför många läkemedel vilket leder till att riskerna för biverkningar ökar.

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.

Läkemedelsboken

​Läkemedel är den vanligaste behandlingsformen för äldre personer. I den åldrande kroppen sker förändringar som kan öka känsligheten för läkemedel. Med stigande ålder blir vi känsliga för bland annat läkemedel med blodtryckssänkande effekter.

Många äldre personer har flera sjukdomar och besvär vilket medför att de behöver ta många läkemedel samtidigt. Riskerna för biverkningar och läkemedelsproblem ökar i och med detta. Det är viktigt att rätt läkemedel används och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet.

Kroppsliga förändringar påverkar läkemedel

Med stigande ålder minskar mängden vatten i kroppen. Läkemedel som är fettlösliga, kan därför fördela sig i en större del av kroppen, och ligga kvar och verka längre. Vissa lugnande läkemedel och sömnmedel kan fortsätta att verka och orsaka trötthet under dagen.

Leverns förmåga att bryta ner vissa läkemedel avtar när man blir äldre. Vissa fettlösliga respektive smärtstillande läkemedel kan få en förlängd verkningstid, ansamlas i kroppen och ge biverkningar.

Njurfunktionen avtar långsamt redan från 30-40 års ålder och kan sjunka till nästan hälften vid 80 års ålder. Det kan leda till att läkemedel verkar längre, samlas i kroppen och ger biverkningar.

Läkemedelshantering på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om läkemedelshantering. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Läkemedelshantering på Vårdhandboken

Kasserade läkemedel på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om hantering av kasserade läkemedel. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Kasserade läkemedel på Vårdhandboken

Beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövar och fattar beslut om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Telefonnummer: 0771-46 70 10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
Rapportera biverkningar

Du kan rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket elektroniskt.

Rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats