Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Mötesplatser för äldre

Mötesplatser för äldre

Att bli äldre kan innebära att man har färre sociala relationer än tidigare, och då kan mötesplatsen bli en viktig del av livet. Med tanke på den variation av intressen som finns inom gruppen äldre behövs olika typer av mötesplatser. De som är dagligt aktiva lever längre och är friskare.

 

​Gemenskap och sociala relationer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet för de allra flesta. Det är också en viktig del av ett hälsosamt åldrande. Gemenskap uppstår mellan människor eller mellan grupper av människor och innebär att man har tillgång till sällskap, umgänge och samvaro.

Att bli äldre kan innebära att man har färre sociala relationer än tidigare, och då kan mötesplatsen bli en viktig del av livet. Speciellt viktigt kan det vara med en miljö som stödjer den äldre i sitt sociala deltagande och ger en känsla av meningsfullhet.

Äldre som är dagligt aktiva lever längre. De som har ett fungerande socialt liv är piggare, friskare, gladare och löper mindre risk att drabbas av demenssjukdomar än mer ensamma och isolerade jämnåriga. Social isolering är en riskfaktor för psykisk ohälsa.

Äldre är en grupp med många olika behov, förutsättningar och intressen. Med tanke på den variation av intressen som finns inom gruppen äldre behövs olika typer av mötesplatser. Det är viktigt att så många som möjligt ska kunna engagera sig i sociala aktiviteter.

Det är viktigt att det finns mötesplatser och sociala aktiviteter integrerade i samhället.  Det är bra om aktiviteterna sker på olika platser, till exempel i skolan, på bibliotek eller i idrottshallar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?