Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Parkinsons sjukdom kan inte botas eller förmås läka ut men kan behandlas med mediciner som lindrar besvären. Även att undvika stress och att motionera kan lindra besvären. Många av symtomen försvinner helt i början av behandlingen, men med tiden fungerar medicinerna sämre.

​All behandling vid Parkinsons sjukdom är symtomlindrande. Det finns ännu ingen behandling som övertygande visats upphäva eller dämpa nervcellsbortfallet.

Många av symtomen försvinner helt i början av behandlingen, men med tiden fungerar medicinerna sämre.

När behandlingen ska påbörjas beror också på vilken lindring av symtomen personen vill ha. Samma symtom kan alltså ge anledning till behandling hos en person, medan en annan person avvaktar. I allmänhet brukar personer med Parkinsons sjukdom få förslag på behandling först när besvären ger praktiska problem i vardagen eller svårigheter i arbetet.

Stora måltider, särskilt med mycket proteiner som till exempel kött, fisk, ägg eller mjölkprodukter försämrar tillfälligt effekten av medicinen. Det kan göra att personen för stunden får mer besvär av sjukdomen. Han eller hon behöver också lära sig hur medicinerna fungerar.

En person med Parkinsons sjukdom kan lindra besvären själv genom att till exempel undvika oro och stress, motionera och avstå från viss mat som försämrar effekten av medicinen. Att anhöriga har kunskap om sjukdomen och dess yttringar kan underlätta det dagliga livet för personer med Parkinsons sjukdom och deras familjer.

Sjukdomsförloppet består av tre faser:
  1. ​Tidig fas då läkemedelsbehandling ofta har god effekt.
  2. Fluktuationsfas vilket innebär att symtomen återkommer periodvis under dagen trots noggrann behandling.
  3. Komplikationsfasen, ofta efter ungefär 10 år, vilket innebär att personen endast under begränsade delar av dagen upplever normal rörlighet.
Under de två första faserna behandlas sjukdomen endast med läkemedel. I den tredje fasen behandlas sjukdomen dessutom ofta med tillägg av kontinuerlig läkemedelsinfusion med läkemedelspump, vilket innebär att läkemedlet långsamt och utan avbrott tillförs kroppen via dropp. Sjukdomen kan också behandlas med elektrostimulering av hjärnan.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd