Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskador. Ofta är det brister i organisationen som är orsaken till att en individ skadas, till exempel brister i rutiner, teknik, kommunikation och information.

 

​Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav och en kvalitetsfråga. En patient som har kontakt med personal inom vården och omsorgen ska känna sig trygg och säker. En anställd ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges.

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskada. En vårdskada är när en enskild patient skadas fysiskt eller psykiskt inom hälso- och sjukvården.

​Basala hygienrutiner –  digital utbildning – öppen för alla under mars

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Basala hygienrutiner är en webbutbildning från Vårdgivarguiden hos region Stockholm.

Under mars 2020 är utbildningen kostnadsfri och öppen för alla oavsett avtal med Vårdhygien. Detta är en åtgärd för att öka kunskapen och minska risken för smittspridning.

Basala hygienrutiner hos Vårdgivarguiden

​Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

För att stärka patientsäkerhetsarbetet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Handlingsplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för en säker vård och fem prioriterade fokusområden med ett 30-tal nationella åtgärder. Planen gäller 2020-2024 och kommer att följas upp årligen.

Handlingsplanen på Socialstyrelsens webbplats

Lagar som relaterar till patientsäkerhet

Ingen ska skadas i vården

Film från Socialstyrelsen om myndighetens patientsäkerhetsarbete.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Webbplats om patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tagit fram en webbplats om patientsäkerhet i samverkan med 12 myndigheter och organisationer. Webbplatsen beskriver hur du som arbetar i hälso- och sjukvården kan förebygga vårdskador.

Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

​Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? ger svar på vanliga frågor om vilka arbetsuppgifter som är särskilt reglerade enligt lag och vilka uppgifter vårdgivaren själv kan fördela efter personalens kompetens. Webbplatsen är framtagen av Socialstyrelsen.

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

​Poddavsnitt 17 om en smartare fördelning av vårdens arbetsuppgifter

Hur kan en smartare arbetsfördelning skapa en effektivare vård? Vilka uppgiftsväxlingar är lämpliga, när säger lagen stopp och när utgörs hindren av vanor och traditioner? Hör Marie Berglund berätta om projektet "Rätt Använd Kompetens vid Visby lasarett", samt Charlotte Pihl och Anders Alexandersson, projektledare respektive jurist på Socialstyrelsen, om arbetet med frågan vem får göra vad i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens podd På djupet

​Poddavsnitt 3 om vårdskador och patientsäkerhet

Hur säker är vården och hur kan antalet patienter som drabbas av vårdskador varje år minska? På djupet är en podd från Socialstyrelsen. Lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare inom patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefsläkare på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens podd På djupet

​Poddavsnitt 8 om patientsäkerhet – När en patient drabbas

Kan tilliten till vården återskapas när en patient drabbas av en vårdskada? Lyssna på Anna som skadades allvarligt, Läkaren Margareta Danelius och Socialstyrelsens expert Louise Djurberg. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens podd På djupet

​Poddavsnitt 16 om säkerhetskulturens betydelse

Varje år drabbas runt 100 000 människor av vårdskador. Hur påverkas patientsäkerheten av den säkerhetskultur som råder i hälso- och sjukvården – och vilken betydelse har ledarskapet? På djupet är en podd från Socialstyrelsen. Lyssna på Hans Rutberg, tidigare chefläkare och tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet som arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting med att mäta vårdskador, Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och Marion Lindh, expert inom patientsäkerhet och tidigare chef och chefläkare vid Stockholms läns landsting.

Socialstyrelsens podd På djupet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​E-tjänst lex Maria

Anmäl händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada på IVO:s webbplats.

E-tjänst lex Maria på IVO:s webbplats

Synpunkter och klagomål 

Sedan 1 januari 2018 lämnar patienter och närstående klagomål eller synpunkter i första hand till vårdgivaren.

Hantering av synpunkter och klagomål i hälso- och sjukvården