Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Psykisk hälsa hos äldre personer

Psykisk hälsa hos äldre personer

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.

 

​​Äldrelinjen

Minds stödtelefon Äldrelinjen riktar sig till äldre personer över 65 år, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 10-15

Äldrelinjen hos Mind

​Våga tala om psykisk ohälsa!

Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt. Men det är inte en del av det naturliga åldrandet. Fem myndigheter tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa har tagit fram en ny informationsskrift som riktar sig till äldre personer och närstående.

Våga tala om psykisk ohälsa! på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Omslag: Digital teknik för social delaktighet bland äldre personerDigital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Kunskapsstödet visar att digitala verktyg kan vara ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet.

​Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer hos Folkhälsomyndigheten

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer, eller se filmen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre

Öppna jämförelser visar att psykisk ohälsa är vanligare hos personer som är över 65 år än hos personer som är mellan 18 och 64 år. Äldre personer behandlas i högre grad med läkemedel än yngre personer och har oftare läkemedel som bör undvikas.

Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre

Film från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om psykisk ohälsa hos äldre personer.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer, eller se den på Youtube.

Äldres psykiska hälsa på SKL:s webbplats

Omslag: Äldres psykiska ohälsa – att fånga upp psykisk ohälsa hos äldre i handläggningsprocessenÄldres psykiska ohälsa – att fånga upp psykisk ohälsa hos äldre i handläggningsprocessen

Kunskapsstödet ger tips och idéer på hur du som arbetar i socialtjänsten kan fånga upp psykisk ohälsa i mötet med äldre personer.

Äldres psykiska ohälsa

​Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa

Kunskapsstödet visar att för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa kan utbildning i och användning av data och internet minska ensamhet.

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa