Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Särskilda stöd- och behandlingsinsatser

Särskilda stöd- och behandlingsinsatser

För att underlätta vardagen för äldre med funktionshinder finns särskilda stöd- och behandlingsinsatser som exempelvis kan vara olika hjälpmedel eller färdtjänst.

 

​Särskilda stöd- och behandlingsinsatser för äldre kan till exempel vara hjälpmedel, färdtjänst, ledsagning och tandvårdsstöd.

Hjälpmedel

Syftet med hjälpmedel för äldre är att underlätta livet för de som bor kvar hemma i lägenheten eller villan. Exempel på hjälpmedel kan vara redskap som underlättar hushållsarbetet, enklare fjärrkontroller och användarvänliga mobiltelefoner. Med ett trygghetslarm kan man snabbt komma i kontakt med en larmcentral eller hemtjänstpersonal om man skulle råka ut för en nödsituation. De flesta hjälpmedel är kostnadsfria. De ägs av landstinget och den enskilde lånar dem.

Tema Hjälpmedel

Färdtjänst

Om en person har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel har han eller hon rätt till färdtjänst. Kommunal färdtjänst är ett komplement till linjetrafiken.

Riksfärdtjänst gäller för resor till och från en annan kommun. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller fritidsaktivitet. Resan kan göras med taxi, specialfordon, tåg eller flyg tillsammans med en ledsagare.

Tema Färdtjänst

Ledsagning

Ledsagning har som syfte att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen är individuellt utformad och har karaktären av personligt stöd. Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om exempelvis hemtjänst eller beviljas som en enskild insats.

Tema Ledsagning

Tandvårdsstödet

Det finns tandvårdsstöd som antingen är statligt finansierade eller landstingsfinansierade. Landstingen ansvarar för tandvård till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Det statliga tandvårdsstödet riktar sig till hela den vuxna befolkningen. Det lämnas från och med det år man fyller 22 år och hanteras av Försäkringskassan.

Tandvårdsstödet består av:

  • allmänt tandvårdsbidrag, ATB, som är ett generellt stöd, vilket innebär att det inte är riktat mot någon speciell typ av behandling. Bidraget ska uppmuntra till förebyggande vård och regelbunden kontakt med tandvården.
  • högkostnadsskydd som innebär att patienten bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar.  
  • särskilt tandvårdsbidrag, STB, som är ett tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa.

Äldre i särskilt boende och hemmaboende äldre med omfattande biståndsbehov kan få  en kostnadsfri bedömning av munhälsan. Landstinget utfärdar ett tandvårdsstödsintyg till dem.

Tema Tandhälsa

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd