Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Med åldern blir sömnen ytligare och mer lättstörd och det är vanligt att vakna på natten och tidigt på morgonen. Eftersom känsligheten för läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet ökar med åldern är hälften av den normala vuxendosen en vanlig startdos för äldre personer.

​Sömnen behöver vi för att både kropp och hjärna ska kunna återhämta sig. Vuxna personer behöver omkring sju timmars sömn per dygn. Dålig sömn ökar risken för ett antal sjukdomar bland annat hjärt- och kärlsjukdom och depression.

Risken att få bestående sömnsvårigheter ökar med åldern. Sömnen blir ytligare och mer lättstörd och det är vanligt att äldre personer vaknar på natten och tidigt på morgonen. Sömnbesvären är ofta orsakade av kroppsliga och psykiska hälsoproblem och i vissa fall av läkemedel.

Det finns flera sätt att förbättra sömnen utan att använda läkemedel. Innan läkemedelsbehandling mot sömnbesvär påbörjas bör det uteslutas att besvären är orsakade av en underliggande depression.

Eftersom känsligheten för läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet ökar med åldern är hälften av den normala vuxendosen en vanlig startdos för äldre. I första hand används läkemedel med medellång halveringstid, då de ger tillräckligt lång effekt för att minska nattliga uppvakningar och tidig uppvakning.

Litet sömnbehov

Den enskildes upplevda sömnlöshet är inte alltid ett problem. Till exempel har personer i hög ålder ett jämförelsevis litet sömnbehov som ibland delvis tillgodoses genom sömnstunder dagtid. Nattsömnen kan upplevas som för kort trots att den är biologiskt tillräcklig. Många äldre personer tar därför sömnmedel varje dygn trots att det inte är nödvändigt eller lämpligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd