Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Insatser

Insatser vid sömnsvårigheter är i första hand att hålla en jämn dygnsrytm, minska aktiviteten på kvällen och att förstärka kopplingen mellan säng och sömn. Sömnsvårigheter kan behandlas med läkemedel men i första hand bör fokus ligga på att lösa de bakomliggande problemen.

​Insatser vid sömnsvårigheter bör i första hand fokuseras på att åtgärda de faktorer som ger upphov till sömnstörningen. I de fall när detta inte räcker till eller när det inte går att identifiera störande faktorer, måste behandlingen inriktas direkt mot sömnbesvären.

Sömnsvårigheter behandlas i första hand med annat än läkemedel

Sömnsvårigheter behandlas i första hand med andra metoder än med läkemedel, icke farmakologiska metoder. I de fall som sömnsvårigheterna beror på annan sjukdom som depression eller ångest, bör behandlingen inriktas mot den bakomliggande sjukdomen. Långvarigt bruk av läkemedel bör undvikas då det kan leda till beroende.

Åtgärder

Till synes enkla åtgärder som exempelvis att hålla en jämn dygnsrytm och att ta det lugnt på kvällen kan ge goda resultat vid både kortvariga och långvariga sömnbesvär. Andra metoder går ut på att förstärka kopplingen mellan säng och sömn och begränsa tiden i sängen till att bara omfatta den tid man faktiskt sover.

Sömndagbok

Vid långvariga besvär är det vanligt att man använder sig av en så kallad sömndagbok för att läkaren ska få en klar bild av hur patienten sover och för att patienten lättare ska kunna hålla dygnsrytmen och följa behandlingsanvisningarna.

Läkemedel

Önskvärda egenskaper hos ett idealt sömnmedel vore att det verkade snabbt, gav normal sömn, verkade under den normala sömnperioden, inte orsakade trötthet påföljande dag och inte gav upphov till tolerans eller läkemedelsberoende. Tyvärr finns det ännu inget sömnmedel som uppfyller alla dessa krav och man strävar därför efter att läkemedelsbehandlingen vid sömnbesvär ska begränsas både i tid och i dos.

Valet av läkemedel bör anpassas efter patientens individuella förutsättningar och baseras på läkemedlets egenskaper, patientens situation och sömnstörningens karaktär.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd