Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Sömnsvårigheter hos äldre personer

Sömnsvårigheter hos äldre personer

Sömnsvårigheter innebär att en person kan ha svårt att somna in eller vaknar innan sömnbehovet är tillfredställt. Att vakna flera gånger under natten eller att vakna tidigt på morgonen är inte ovanligt hos äldre personer. Att inte sova tillräckligt leder bland annat till trötthet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter.

 

​Sömnsvårigheter kännetecknas av otillräcklig eller dålig sömn som gör att man inte känner sig utvilad. Tillståndet leder till trötthet, men kan också ge humörsvängningar och minskad koncentrations- och prestationsförmåga.

Problem som oro, ängslan och sömnsvårigheter ökar risken att drabbas av allvarligare psykiska problem.

Omkring en tredjedel av Sveriges befolkning har besvär med sömnen av och till. Problemen är vanligare hos kvinnor än hos män och förekomsten av sömnbesvär ökar med åldern hos båda könen.

Litet sömnbehov

Den enskildes upplevda sömnlöshet är inte alltid ett problem. Till exempel har personer i hög ålder ett jämförelsevis litet sömnbehov som ibland delvis tillgodoses genom sömnstunder dagtid. Nattsömnen kan upplevas som för kort trots att den är biologiskt tillräcklig. Många äldre personer tar därför sömnmedel varje dygn trots att det inte är nödvändigt eller lämpligt.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd