Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Tandhälsa

Tandhälsa

Äldre har svårare att behålla en god tandhälsa. Förekomsten av tandsjukdomar ökar med åldern. Bidragande orsaker är att salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar.

 

​Det är svårare för äldre att bevara en god tandhälsa. Förekomsten av tandsjukdomar ökar med åldern. Bidragande orsaker är att salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar. Risken för försämrad tandhälsa ökar på grund av annan sjuklighet med funktionsnedsättningar och hög konsumtion av läkemedel.

Försämrad motorik kan göra det svårt för många äldre att på egen hand klara av sin munhygien. Det leder till att bakteriebeläggningen på tänderna ökar och kan också leda till tandköttsinflammation och tandlossning.

Riskfaktorer för äldres tandhälsa är bland annat:

  • minskad salivavsöndring
  • läkemedel
  • ökning av bakterier som ger karies
  • tunnare slemhinnor som ökar risken för svampinfektion
  • ökning av tandyta där bakterier kan fastna

Tandvårdsstödet

Det finns tandvårdsstöd som antingen är statligt finansierade eller landstingsfinansierade. Landstingen ansvarar för tandvård till vuxna med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Det statliga tandvårdsstödet riktar sig till hela den vuxna befolkningen. Det lämnas från och med det år man fyller 22 år och hanteras av Försäkringskassan.

Tandvårdsstödet består av:

  • allmänt tandvårdsbidrag, ATB, som är ett generellt stöd, vilket innebär att det inte är riktat mot någon speciell typ av behandling. Bidraget ska uppmuntra till förebyggande vård och regelbunden kontakt med tandvården.
  • högkostnadsskydd som innebär att patienten bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar.  
  • särskilt tandvårdsbidrag, STB, som är ett tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som riskerar att få försämrad tandhälsa.

Äldre i särskilt boende och hemmaboende äldre med omfattande biståndsbehov kan få  en kostnadsfri bedömning av munhälsan. Landstinget utfärdar ett tandvårdsstödsintyg till dem. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Poddavsnitt 23 om tandvårdsutvecklingen i Sverige

Tandhälsan bland äldre personer förbättras snabbt, och fler behåller sina tänder längre. Vilka nya utmaningar innebär det för tandvården? Björn Klinge, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet och Socialstyrelsens sakkunnige Andreas Cederlund diskuterar utvecklingen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens podd På djupet