Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Välfärdsteknik

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som löper risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

 

​Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ger kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten.

Till utbildningen

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Webbutbildning i e-hälsa

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är på en övergripande nivå.

Webbutbildning i e-hälsa

Lyssna på podd om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Poddavsnitt 4: Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på våra experter Sara Lundgren och Anders Bergh. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

" "Bra lösningar fungerar för alla – om universell design och välfärdsteknologi

Publikationen Bra lösningar fungerar för alla undersöker sambandet och synergierna mellan välfärdsteknologi och universell design. Mer universell design kan bidra till att vi utvecklar bättre teknologi, och mer och bättre välfärdsteknologi kan främja tanken bakom universell design.

Bra lösningar fungerar för alla på NVC:s webbplats

Logga På djupetLyssna på podd om den digitala socialarbetaren

Poddavsnitt 21: Hur kan ny teknik effektivisera socialtjänstens arbete utan att det viktiga personliga mötet rationaliseras bort? Vilka e-tjänster ökar tillgängligheten för brukaren och till och med förbättrar samtalet med handläggaren? Lyssna på poddavsnittet om den digitala socialarbetaren, med Dick Lindberg och Evamaria Nerell från Socialstyrelsen och Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef på socialtjänsten i Helsingborg.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

" "”Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

Nya hjälpmedel som växer fram skapar nya frågor för nordiska kommuners arbete med demensomsorg. Det handlar om ekonomiska, teknologiska och etiska frågor. Samtidigt kan teknologin vara ett sätt att minska trycket på välfärden och få resurser över till förbättrad service för personer med demens.

Nordens välfärdscenter vill inspirera praktiker och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå genom att låta olika nordiska röster komma till tals om frågor som väcks kring välfärdsteknologi. Vilka hjälpmedel finns? Hur jobbar en kommun som aktivt implementerat ny teknik? Vilka etiska utmaningar kan dyka upp?

​”Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård på NVC:s webbplats

" "Norden för alla

Universell utformning betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Det är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Norden för alla på NVC:s webbplats