Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Värmebölja - förebygga och hantera dess effekter

Värmebölja - att förebygga och hantera dess effekter

Höga temperaturer och värmeböljor förväntas inträffa allt oftare i Sverige och det gäller att förebygga de negativa hälsoeffekter som kan komma av en värmebölja. Många som har hemtjänst, bor på vårdboenden eller i LSS-boenden kan tillhöra en eller flera riskgrupper och vara extra känsliga för höga temperaturer. Vid en längre värmebölja kan personer som vanligen har små hjälpbehov behöva mer insatser från socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård. Här hittar du som arbetar inom vård och omsorg stöd för hur du kan förebygga konsekvenser av värme hos dina vårdtagare.

 

Folkhälsomyndighetens samlade information om hantering av värmeböljor

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, och med klimatförändringarna förväntas värmeböljor bli vanligare. Därför har Folkhälsomyndigheten sammanställt kunskap på området som stöd för  samhällets hantering av höga temperaturer. Här finns vägledning till handlingsplaner samt informationsmaterial anpassat till olika målgrupper. Filmen här bredvid är ett exempel på det material som du hittar mer av på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten.se/varmebolja

 

 

 

Om du inte kan se filmen i Internet Explorer, prova en annan webbläsare, exempelvis Chrome.

Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

Vägledningen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och är skriven för kommuner, landsting, regioner och privata aktörer som ger vård och omsorg till befolkningen och särskilt till de grupper som är sårbara för negativa hälsoeffekter av värmeböljor. Vägledningen ska ge stöd och rekommendationer till arbetet med att utveckla handlingsplaner för att förebygga och hantera negativa hälsoeffekter av värmeböljor.

Att hantera hälsoeffekter av värmeböljor - vägledning till handlingsplaner på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig del av det svenska samhällets beredskap. Denna uppföljning av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens krisberedskap och krishantering tar främst sin utgångspunkt i värmeböljan sommaren 2018.  Socialstyrelsen har tagit fram rapporten på uppdrag av regeringen.

Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats 

​Värmevarningar från SMHI

I Sverige definierar SMHI (Sveriges meterologiska och hydrologiska institut)  värmebölja som en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25° C i minst fem dagar i sträck. SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man lokalt ska kunna sätta in förebyggande åtgärder för sårbara grupper i god tid. SMHI sprider sina meddelanden och varningar på smhi.se, SMHIs mobilapp, Twitter samt Sveriges Radio P1. Informationen återfinns även på krisinformation.se.

SMHI.se/varningar

Webbutbildning - testa dina kunskaper och lär dig mer om hälsoeffekter av värmeböljor

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kort webbutbildning för dig som jobbar inom vård och omsorg. Här får du testa vad du kan om negativa hälsoeffekter av värmeböljor och lära dig mer om hur du kan hjälpa dina vårdtagare.

Webbutbildningen på Folkhälsomyndighetens webbplats