Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar ASI webbutbildning

ASI webbutbildning

ASI webbutbildning riktar sig till dig som gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Webbutbildningen kan också användas som en introduktion, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att använda ASI-intervjun.

​ASI, Addiction Severity Index, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom beroendevården i kommun och landsting.  ASI-intervjun består av ett antal livsområden som är av särskild vikt för personer med beroendeproblem.  Med hjälp av intervjun kan du kartlägga vilka problem och resurser som klienten har, samt bedöma hur stort hjälpbehovet är. I webbutbildningen får du lära dig hur du introducerar intervjun, hur du bör genomföra intervjun och ställa frågorna. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.

Har du redan gått den lärarledda utbildningen får du möjlighet att repetera innehållet. Om du ännu inte har gått den lärarledda ASI-utbildningen ger webbutbildningen en introduktion i hur ASI-intervjun kan användas. Men webbutbildningen ersätter inte den lärarledda utbildningen.

Mål med webbutbildningen

Efter genomförd utbildning har du som deltagare fått en förståelse för hur ASI-intervjun ska genomföras och hur informationen kan användas.

Utbildningen är uppdelad i tio kapitel

Utbildningen är uppdelad i tio fristående kapitel.  Du kan genomföra utbildningen i din egen takt och gå igenom kapitlen i valfri ordning men vi rekommenderar att du börjar med introduktionskapitlet.

Webbutbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och beräknas då ta cirka 2–3 timmar. Du kan ta del av utbildningen ett obegränsat antal gånger. Du väljer själv när du vill ta del av utbildningen och hur mycket i taget. Du behöver inte göra allt på en gång. Se ungefärlig tid för varje kapitel:

  1. Introduktion, cirka 10 min
  2. Bakgrund, cirka 5 min
  3. Fysisk hälsa, cirka 19 min
  4. Arbete och försörjning, cirka 19 min
  5. Alkohol och narkotika, cirka 39 min
  6. Rättsliga problem, cirka 11 min
  7. Familj och umgänge, cirka 23 min
  8. Psykisk hälsa cirka, cirka 21 min
  9. Intervjuarskattning, cirka 7 min
  10. Sammanfattning, cirka 5 min

Registrering och systemkrav

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla kapitel. Då finns det möjlighet att skriva ut ett diplom.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och att du har Adobe Flash Player version 10 eller senare installerat på datorn. För att kunna lyssna på ljud behöver din dator ha ett ljudkort installerat.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta Socialstyrelsen på webbutbildning@socialstyrelsen.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Mer om ASI-intervjun

 
Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning till utbildare som arbetar i offentlig regi.
 
 

 Teman