Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete.
Du får också kunskap om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen, föreskrifter och allmänna råd som har betydelse för dig i ditt arbete. Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens vägledning med samma namn. Båda handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund.
Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.

Målgrupp

Målgruppen för webbutbildningen är personal som är delaktig i och ansvarig för äldre personers vård och omsorg inom socialtjänsten.

Tid för genomförande

Sammanlagd tid för hela utbildningen är cirka 90 minuter.

Kursbevis

Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla kapitel. Då finns det möjlighet att hämta ut ett kursbevis. För att kunna skriva ut kursbeviset svarar du först på några frågor i en utvärdering.

Utbildning i elva kapitel

Utbildningen inleds med en introduktion och är sedan uppdelad i elva kapitel. Du kan genomföra utbildningen i din egen takt och gå igenom kapitlen i valfri ordning, men om det är första gången du besöker utbildningen rekommenderar vi att du går igenom introduktionen först.
Utbildningen går att genomföra på mobila enheter. 

Användarkonto  

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du skapa dig ett användarkonto och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta Socialstyrelsens på utbildning@socialstyrelsen.se
Hjälpte informationen på den här sidan dig?