Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Att förebygga trycksår, undernäring och fall

Att förebygga trycksår, undernäring och fall

Region Skåne erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.

​Skånes Universitetssjukvård har sedan flera år arbetat systematiskt med att förebygga trycksår, undernäring och fall och en del i detta arbete har varit att producera en webbaserad utbildning inom de tre olika riskområdena.

Det är viktigt att vårdpersonalen ser patienten som en helhet och inte varje symtom, sjukdom eller riskområde var för sig. Det är inte ovanligt att samma patient har ökad risk för både trycksår, undernäring och fall vilket är en verklig utmaning.

Utbildningen ger kunskap kring tre riskområden

Utbildningen syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden  – trycksår, undernäring och fall, gällande exempelvis: orsak, riskfaktorer, riskbedömning, förebyggande åtgärder, vad man ska göra då patienten har fallit eller fått trycksår under vårdtiden och slutligen vad man ska tänka på i samband med utskrivningen.

Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden. Genom att identifiera alla patienter med risk för trycksår, undernäring och fall samt därefter sätta in förebyggande åtgärder, minskas vårdskadorna på sjukhuset vilket besparar lidande hos patienten.

Webbutbildningen är öppen för alla och syftar till att sprida kunskap kring prevention av trycksår, undernäring och fall. För att få ett kursintyg måste man tillhöra Region Skåne.

Utbildningen beräknas ta 45–60 minuter att gå igenom och består av:

  • Grundutbildning.
  • Nio faktakunskapsdelar.
  • Kunskapstest. För att få kursintyg måste man tillhöra Region Skåne.

Webbutbildningen på region Skånes webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman