Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar E-utbildning om biverkningsrapportering

E-utbildning om biverkningsrapportering

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.

​Läkemedelsverket har ansvar för att hälso- och sjukvård känner till att läkemedelsbiverkningar ska rapporteras till myndigheten. Det EU-gemensamma säkerhetsarbetet kring godkända läkemedel förändrades 2012 och en e-utbildning har därför tagits fram i samverkan med regionala biverkningscentra inom universitetslandstingen.

Materialet är tänkt att användas vid olika utbildningar av hälso- och sjukvårdspersonal både inom grund- och fortbildning.

Utbildningsmaterialet förklarar och besvarar frågor kring varför, vad, hur och vem som kan eller ska biverkningsrapportera. Den belyser även rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten och ger en inblick i regelverket kring denna verksamhet.

Utbildningen genomförs som en självstudie och finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.

E-utbildning om biverkningsrapportering på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman