Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Jobba säkert med läkemedel

Jobba säkert med läkemedel

Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Den riktar sig till omvårdnadspersonal.

Bild till webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel

​Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen. Webbutbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal.

Utbildningen är kostnadsfri och består av fem delkurser som kan göras oberoende av varandra. Det tar cirka två timmar att genomföra hela utbildningen. Ett diplom kan laddas ned vid godkänt kunskapstest.

Ger grundläggande baskunskaper

Den som genomgått webbutbildningen har grundläggande baskunskaper för att:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering
  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Webbutbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och är tillgänglig via Svenskt Demenscentrum.

Jobba säkert med läkemedel på Svenskt Demenscentrums webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman