Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Palliation ABC

Palliation ABC vänder sig till all personal i vården och ger grunderna i palliativ vård. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

​När sjukdomen inte går att bota och förr eller senare leder till döden ska vården ha ett palliativt förhållningssätt. I palliativ vård ses döden som en naturlig del av livet. Med en helhetssyn på den sjukes behov fokuserar den på livskvalitet och värdighet framför livsuppehållande behandling. Viktiga hörnstenar är symptomlindring, kommunikation, teamarbete och anhörigstöd. Palliativ vård i livets slutskede har högsta prioritet när behovet uppstår enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Webbutbildningen vänder sig till all vårdpersonal

Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos. Webbutbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.
Webbutbildningen har tagits fram i samarbete mellan Palliationsakademin (Betaniastiftelsen) och Svenskt Demenscentrum och vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

Webbutbildningen tar ca 3,5 timmar att göra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan du ladda ned ett kursbevis i form av ett diplom.

Palliation ABC på Svenskt demenscentrums webbplats

Om Palliation ABC på Palliationsakademins webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?