Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Välfärdsteknik och systematiskt kvalitetsarbete

Välfärdsteknik och systematiskt kvalitetsarbete

Välfärdsteknik och systematiskt kvalitetsarbete är ett webbstöd för dig som arbetar inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem. Stödet visar vilka delar som är viktiga att arbeta med när det gäller att kvalitetssäkra insatsen trygghetslarm i ledningssystemet.

Till webbstödet Trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete

​Att implementera ny teknik som en naturlig del av verksamheten innebär utmaningar. En sådan utmaning handlar om att arbeta systematiskt med kvalitet i sitt ledningssystem.

Trygghetslarm är ett exempel på en insats och som består av både en teknisk produkt och av en omsorgstjänst som tillsammans ska leda till en trygg miljö och en omsorg av god kvalitet.

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbaserat stöd som ska vara en hjälp till kommuner och enskilda verksamheter att komma igång med att kvalitetssäkra den teknik som erbjuds som insatser i socialtjänsten.

Målgrupp

Webbstödet vänder sig till dig som är chef eller utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare inom vård och omsorg och som ansvarar för eller ska ta fram processer i kommunens ledningssystem.

Syfte

Webstödet syftar till att ge en inblick i hur kommunen kan arbeta med trygghetslarm i sitt ledningssystem för att systematiskt kvalitetssäkra insatsen.

Innehåll och upplägg

Utgångspunkten för innehållet är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 och den tillhörande handboken samt nationell informationsstruktur, NI. I webbstödet får du kunskap om:
  • vad trygghetslarm är
  • vad trygghet kan innebära
  • olika exempel på trygghetslarm i praktiken
  • vad ledningssystem är
  • hur trygghetslarm fungerar i ledningssystem
  • hur förbättring och förändring kan gå till
  • vilka roller och ansvarsområden som finns.
Du kan ta del av stödet enskilt men också i grupp och använda de frågeställningar som finns om hur ni i verksamheten ska arbeta med ledningssystem när det gäller trygghetslarm. Du kan också göra en skattning av hur långt ni kommit i ert arbete och på så sätt få vägledning om vad ditt nästa steg bör vara.
Utbildningen är responsiv och formatet anpassar sig till vilken enhet du använder, dator, mobil eller surfplatta.

Praktiskt – registrering och inloggning

För att få tillgång till webbutbildningen måste du registrera din e-postadress. Du får ett mejl till den e-postadress du anger. Följ sedan anvisningarna för inloggning i det mejl du får. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Webbutbildningen är avgiftsfri. 

Kontakt

Om du har frågor om webbutbildningen eller vill lämna synpunkter på upplägget kontakta Socialstyrelsen på utbildning@socialstyrelsen.se
Hjälpte informationen på den här sidan dig?