Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Lagändringar i SoL och LVU den 1 april 2008 – har de slagit igenom i socialtjänsten?

Lagändringar i SoL och LVU den 1 april 2008 – har de slagit igenom i socialtjänsten?

Lagändringar i SoL och LVU den 1 april 2008 – har de slagit igenom i socialtjänsten? är en rapport från Socialstyrelsen. Den visar att lagändringarna har bidragit till att öka barn och ungas rättssäkerhet.

​Rapporten Lagändringar i SoL och LVU den 1 april 2008 – har de slagit igenom i socialtjänsten? är utgiven av Socialstyrelsen. Den är en uppföljning av lagändringarna i socialtjänstlagen, SoL, och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Uppföljningen visar att flera samverkande faktorer har bidragit till en säkrare och mer sammanhållen vård för barn och unga inom socialtjänsten. Dels har lagändringarna i sig haft stor betydelse, dels arbetar fler kommuner med stöd av handlednings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum, BBIC.

Samtidigt visar rapporten att det finns brister inom vissa områden och därmed behov av fortsatt stöd i utvecklingsarbetet.

Uppföljningen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?