Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 visar att de allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras, som exempelvis att färre varit berusade. Däremot är utvecklingen oroande när det gäller skolan och elevernas psykiska hälsa. Rapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18

​Rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 visar att de allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Flera av de levnadsvanor som mäts fortsätter också att förbättras, som exempelvis att färre varit berusade. Däremot är utvecklingen oroande när det gäller skolan och elevernas psykiska hälsa.

Rapporten bygger på resultat från Skolbarns hälsovanor 2017/18 som är en enkätundersökning av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar som har genomförts i Sverige vart fjärde år sedan 1985/86.

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 vänder sig till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, skolpersonal, forskare och andra som på olika sätt arbetar med att främja barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?