Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa redovisar uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa – uppföljning av landstingens insatser 2012 redovisar uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin. Vårdgarantin ska förbättra tillgängligheten till insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Uppföljningen visar att utredningar och behandlingar av neuropsykiatriska tillstånd tar en stor del av den specialiserade barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten. Inget landsting uppger att inflödet av dessa patientgrupper minskat.

Alla landsting påtalar sårbarheten i bemanningssituationen inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Flertalet landsting har vakanser under året och svårigheter att rekrytera barnpsykiatriker, i synnerhet erfarna barnpsykiatriker. Erfarna psykologer och psykologer med psykoterapeutisk examen är också svåra att rekrytera. Även storstadslänen har dessa problem.

Landstingen står inför stora utmaningar för att klara tillgänglighet, bygga upp en första linjens hälso- och sjukvård för målgruppen och fortsatt upprätthålla en specialiserad barn- och ungdomspsykiatri.

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa på Socialstyrelsens webbplats​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?