Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden

Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden

Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden innehåller en analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden innehåller en analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kunskapsstödet ger förslag på åtgärder som kan underlätta processen för att prioritera och fylla dessa kunskapsluckor.

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, föreligger en vetenskaplig kunskapslucka när en eller flera systematiska översikter, av god kvalitet, visar på en osäker effekt av en metod eller åtgärd eller när systematiska översikter av god kvalitet saknas.

SBU:s databas innehåller områden där SBU har funnit att det råder brist på praktiknära forskning eller sammanställd vetenskaplig kunskap. På dessa områden saknas det således kunskap om effekter av olika metoder i hälso- och sjukvården och åtgärder med stöd av socialtjänstlagen och LSS. Däremot ingår inte kunskapsluckor inom exempelvis grundforskning i databasen.

Ett stort antal kunskapsluckor avser läkemedel, medicinteknik, prevention, psykiatri och psykologi, samt munhålesjukdomar. Majoriteten av kunskapsluckorna är av typen att fler primärstudier behövs för att fylla luckan.

Baserat på innehållet i databasen, SBU:s etiska vägledning för prioritering av kunskapsluckor samt ytterligare faktorer förknippade med jämlik vård, omsorg och socialtjänst bedöms följande breda områden där ett stort antal kunskapsluckor har identifierats vara av särskild strategisk betydelse:

  • barn och ungdomar
  • äldre
  • socialtjänst och LSS-verksamhet.

Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?