Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott

Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för elever i årskurs nio. Många elever undviker vissa personer, platser och aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017, som Brottsförebyggande rådet (Brå) har tagit fram.

​Killar respektive tjejer i nionde klass är utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men bland killar är det vanligast att utsättas för stöld, medan det bland tjejer är vanligast att utsättas för sexualbrott. Många av dessa brott sker i skolmiljön.

Undersökningen visar också att det finns stora skillnader i utsatthet för sexualbrott mellan tjejer och killar; 28 procent av tjejerna uppger att de utsatts för sexualbrott jämfört med 8 procent av killarna. Den vanligaste formen av sexualbrott är fysiska kränkningar, medan det är mindre vanligt att utsättas för sexuell handling genom tvång.

Ungefär hälften av eleverna har svarat att de begått något brott (stöld, misshandel, skadegörelse eller provat narkotika) vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Nivån är densamma som vid undersökningen 2015. Andelen är något större bland killar, och vanligast är det att begå stöldbrott, medan det är minst vanligt att man provat narkotika. Rapporten är framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Skolundersökning om brott på Brå:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?