Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa är en litteraturöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av information, stöd och behandling som relevanta ur ett anhörigperspektiv. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa är en kunskapsöversikt som ger en överblick över relevant forskning och utveckling avseende stöd för anhöriga till barn och unga med psykisk ohälsa.

Kunskapsöversikten syftar till att öka medvetenheten och förståelsen för familjer med barn och unga i Sverige som drabbats av psykisk ohälsa. Det beskriver denna grupps behov av information, stöd, behandling och avlastning, samt de insatser som samhället kan erbjuda.

Översikten riktar sig till anhöriga och deras närstående, anställda och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och omsorg, aktiva inom idéburna organisationer, studenter, lärare och forskare

Resultaten av kunskapsöversikten visar att oavsett vilken form av psykisk ohälsa som en ung familjemedlem drabbats av, har föräldrarna ofta upplevelser av stress, nedstämdhet, sorg och rädsla samt oro inför framtiden. Detta framkommer i resultaten från intervjuer med föräldrar till barn och unga med diagnoser som schizofreni, anorexia nervosa, självskadebeteende, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd. Mot bakgrund av dessa erfarenheter framstår delaktighet, information och samtalsstöd, som till exempel familjeterapi, som mycket viktig. Familjen betraktas där som den bästa resursen för en effektiv behandling.

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Familjer med barn och unga med psykisk på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?