Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Fetma – problem och åtgärder

Fetma – problem och åtgärder är en systematisk litteraturöversikt som utvärderar det vetenskapliga underlaget för olika åtgärder mot fetma hos vuxna och barn. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Fetma – problem och åtgärder är en systematisk litteraturöversikt som utvärderar det vetenskapliga underlaget för olika åtgärder mot fetma hos vuxna och barn. I kunskapsstödet granskats underlaget för såväl förebyggande åtgärder som olika behandlingsformer. Bland behandlingsmetoderna ingår kost/diet, motion, beteendeterapi, läkemedel, alternativmedicinska och kirurgiska metoder.

Resultateten av utvärderingen visar att antalet personer med fetma (såväl vuxna som barn) har ökat kraftigt under de senaste 20 åren och uppgår nu till cirka 500 000 personer i Sverige.

Kunskapsstödet visar att befolkningsinriktade förebyggande program som granskats i översikten har inte haft några gynnsamma effekter på förekomsten av fetma. Däremot presenterar vetenskapliga utvärderingar av behandlingsmetoder bland annat de följande resultaten:

  • förändring av kostvanorna genom rådgivning (främst minskning av energi- och fettintaget) kan leda till viktreduktion, i regel i storleksordningen 3–10 kg under det första året (eller 10 procent av kroppsvikten hos barn).
  • regelbunden motion bidrar till viktminskning.
  • beteendeterapi i samband med förändringar av kost och motion kan ge ytterligare effekter på vikten om stödinsatserna pågår under lång tid.

Fetma – problem och åtgärder är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Fetma – problem och åtgärder på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman