Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar – en systematisk översikt

Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar – en systematisk översikt

Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar – en systematisk översikt undersöker effekterna av insatser som ska främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar – en systematisk översikt behandlar insatser som ska främja goda matvanor och fysisk aktivitet.

Syftet med den systematiska översikten är att värdera det vetenskapliga underlaget för olika sådana insatser, främst i form av rådgivning eller samtal, med föräldrar, föräldrar och barn eller direkt med barn eller ungdomar. Ett annat syfte är också att värdera dessa insatsers effekt på övervikt och fetma, som är relaterat till matvanor och fysisk aktivitet.

Kunskapsstödet visar att det oftast finns ett otillräckligt eller begränsat vetenskapligt stöd för interventionerna som undersöks i översikten och deras effekt på barns och ungdomars levnadsvanor eller BMI.

Resultaten av undersökningen kommer bland annat användas som underlag för kommande vägledningar till barnhälsovården och elevhälsan.

Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn och ungdomar är utgiven av Socialstyrelsen.

Insatser för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman