Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Mat vid fetma

Mat vid fetma är en systematisk litteraturöversikt som sammanställer den vetenskapliga litteraturen om råd om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Mat vid fetma är en systematisk litteraturöversikt som granskar det vetenskapliga underlaget för kostrekommendationer till personer med fetma.

Slutsatser som presenteras i kunskapsstödet är begränsade till samband mellan mat och vikt, sjuklighet samt dödlighet hos personer med fetma (definierat som BMI≥30 kg/m2 eller midjeomfång ≥102 cm eller ≥88 cm för män respektive kvinnor).

Resultaten av den systematiska litteraturöversikten visar bland det följande:

  • Viktnedgång hos vuxna. Flera olika råd om ändrade kost- och dryckesvanor kan minska vikt eller midjeomfång hos personer med fetma.
  • Viktnedgång hos barn- och ungdomar. Råd om ökad andel av mejeriprodukter (i första hand mjölk) vid energirestriktion kan leda till viktnedgång bland barn och ungdomar med fetma.
  • Bibehållande av lägre vikt. Efter att personer med fetma har gått ner i vikt kan de behålla sin vikt bättre med råd om lågfettkost med lågt glykemiskt index och/eller högt proteininnehåll.
  •  Insjuknande eller död i hjärtkärlsjukdom. För personer med fetma leder intensiv rådgivning om medelhavskost (med extra olivolja eller nötter och mandel) till lägre risk för insjuknande eller död i hjärtkärlsjukdom jämfört med råd om lågfettkost.

Mat vid fetma är utgiven av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Mat vid fetma på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman