Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas

Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas

Redan de första tusen dagarna i livet är av stor betydelse för spädbarns hälsa och fortsatta utveckling. I kunskapsöversikten Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas sammanfattas forskning kring spädbarns tidiga utveckling kopplat till tänkandets processer och anknytning. Rapporten är utgiven av Forte.

​Lyhörd omvårdnad, socialt samspel och möjlighet till aktivt utforskande lägger grunden för både tänkandet och känslolivet. Men också omgivningens bemötande är avgörande.

Översikten ger även exempel på kunskap som kan vara till stöd för föräldrar, professionella och samhällsinstanser som ska stötta spädbarnsfamiljer, men också vilka kunskapsbehov som finns för framtida forskning.

Rapporten är utgiven av Forte.

Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas på Fortes webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?