Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Stödgrupper till barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk

Stödgrupper till barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk

När en familjemedlem lider av psykisk ohälsa eller substansmissbruk påverkas hela familjen. Barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk kan få hjälp att hantera sin situation genom stödgrupper.

Barn och unga får genom stödgruppen kunskap om förälderns tillstånd och hur det påverkar familjen samt tillfälle att få möta andra i liknande situation och dela tankar, känslor och erfarenheter.

SBUs upplysningstjänst har genomfört en systematisk litteratursökning utifrån frågeställningen om vilken effekt  stödgrupper  har för  barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk avseende barnets välmående, kunskap om psykisk ohälsa, skolgång och upplevelse av sin situation, i jämförelse med individuella samtal eller ingen behandling.

Resultatet av SBUs systematiska litteratursökning presenteras i rapporten Stödgrupper till barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa eller substansmissbruk från SBU:s upplysningstjänst.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?