Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

Suicidförsök förekommer oftare bland unga som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq) jämfört med heterosexuella i samma åldersgrupp.

​Det visar en systematisk litteraturöversikt och en metaanalys från Folkhälsomyndigheten och som omfattar nästan 2,5 miljoner unga i åldern 12–20 år. Resultaten visar vikten av att inkludera hbtq-perspektivet i folkhälsoplaneringen och i stödinsatser för unga. Publikationen riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa och med suicidprevention på lokal, regional och nationell nivå.

Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?