Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid

Unga med attityd 2019 – hälsa, fritid och framtid

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar den tredje delrapporten i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) stora studie av ungas attityder och värderingar.

​I den här delrapporten riktas blicken mot ungas attityder till sin hälsa, fritid och föreningsliv, religion och tro och synen på livet och framtiden. Resultaten visar bland annat att allt fler unga har symptom på psykisk ohälsa. Ökningen är kraftigare bland unga tjejer än bland killar, vilket gör att skillnaderna mellan könen ökar. Studien visar också att ungefär hälften bland unga tycker att de har lagom mycket fritid. Det är dock vanligare att killar upplever att de har för mycket fritid medan det är vanligare bland tjejer att känna att fritiden inte räcker till.

- Vi behöver förstå mer om orsakerna och undersöka vilka faktorer som bidrar till att den psykiska ohälsan är så omfattande. Det är en mycket oroande utveckling som måste tas på största allvar från alla aktörer som finns runt våra unga, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten är den sista av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar 2019. Den bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga 16-29 år och den genomfördes hösten 2018. Tidigare rapporter presenterades i maj och juni och handlade om vilka samhällsfrågor som är viktigast för unga, hur de ser på politik- och demokratifrågor, på studier och på arbete och anställningar. Rapporten är framtagen av Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällsfrågor, MUCF.

Unga med attityd 2019 - Hälsa, fritid och framtid på MUCFs webbplats (pdf)

På webbplatsen hittar du även tidigare delrapporter inom projektet Unga med attityd 2019
Hjälpte informationen på den här sidan dig?