Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägledning och film om tillämpningen av 22 § LVU

Vägledning och film om tillämpningen av 22 § LVU

Socialtjänsten har behov av vägledning och stöd i tillämpningen av förebyggande insatser enligt 22 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.  Socialstyrelsen fick därför 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningen Förebyggande insatser enligt LVU.

​I de svåra situationer då oron för en ung person är hög, men samtycke till nödvändiga insatser saknas, har socialnämnden ett kvalificerat uppdrag att fatta välgrundade beslut utifrån barnets bästa. I bedömningen om beslut om insats enligt 22 § LVU skulle kunna vara hjälpsamt i det enskilda fallet kan denna vägledning utgöra ett stöd.

Vägledningen belyser lagens förutsättningar och handläggningsprocessen för beslut enligt 22 § LVU. Genom 22 § LVU ges socialnämnden en möjlighet att, oberoende av samtycke, besluta att den som är under 20 år ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson eller delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. Bestämmelsen tar sikte på barn och unga med missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Syftet med bestämmelsen är att stärka socialnämndens möjlighet att ingripa oberoende av samtycke och i ett tidigare skede än när en ansökan om vård måste göras. Förebyggande insatser enligt LVU - vägledning för tillämpningen av 22 § LVU är framtagen av Socialstyrelsen.

Förebyggande insatser enligt LVU - vägledning för tillämpningen av  22 § LVU på Socialstyrelsens webbplats.

 

På länken nedan hittar du diskussionsfrågor till filmen. Här finns även en PowerPoint-presentation till stöd för dig som ska presentera materialet om förebyggande insatser enligt LVU - vägledning av tillämpningen av 22 § LVU.

Om du inte kan se filmen i Internet Explorer,använd en annan webbläsare exempelvis Chrome.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?