Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn skydd mot tio sjukdomar. Från och med den första september 2019 gäller ett nytt vaccinationsschema. I samband med detta har innehållet i Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination uppdaterats enligt Folkhälsomyndighetens ändrade föreskrifter och rekommendationer.

​I vägledningen finns stöd vid genomförande av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vägledningen  innehåller beskrivning av allmänna principer vid vaccination samt anvisningar om hur vaccination av barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet kan planeras.

Vägledningen publicerades första gången i juni 2016. I denna tredje utgåva (september 2019) har innehållet uppdaterats enligt Folkhälsomyndighetens ändrade föreskrifter och rekommendationer. Vägledningen vänder sig främst till personer verksamma inom barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?