Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Våldsbejakande extremism – stöd för socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande miljöer

Våldsbejakande extremism – stöd för socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande miljöer

Våldsbejakande är ett problem för såväl demokratin och den sociala sammanhållningen i samhället som för individer som på olika sätt riskerar att drabbas av extremismens konsekvenser. Materialet Våldsbejakande extremism- stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande miljöer är framtaget av Socialstyrelsen.

​Brottsliga handlingar som utförs i ideologiskt syfte ska hanteras av polis och rättsväsende.  Oavsett om någon är skyldig till brott kan individer och familjer med  kopplingar till våldsbejakande extremism behöva stöd från samhället och socialtjänsten är en viktig aktör i ett sådant arbete. För socialtjänsten kan det exempelvis handla om att på olika sätt bedriva uppsökande arbete för att upptäcka våldsbejakande extremism, och att ge generellt eller individuellt utformat stöd och insatser.

Vägledning för socialtjänstens arbete

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att ta fram en vägledning för socialtjänstens arbete med enskilda individer och familjer som återvänder från strider för våldsbejakande grupper i utlandet, samt individer som är involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige och dessa individers närstående.

Materialet tydliggör regelverket, förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer samt belyser socialtjänstens möjligheter att ge insatser utifrån behov till personer som är eller har varit involverade i våldsbejakande extremistiska rörelser samt stöd till deras närstående.

 Våldsbejakande extremism - stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande miljöer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?