Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Årsrapport 2018 Skolfam – uppåtgående trend för skolresultat

Årsrapport 2018 Skolfam – uppåtgående trend för skolresultat

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som går i grundskolan årskurs F – 9. En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten från Stiftelsen Allmänna Barnhuset för läsåret 2017/2018 visar på en uppåtgående trend av resultaten för de barn där skolfam-modellen använts.

​Syftet med modellen är att öka förutsättningarna för en god utveckling av skolresultat och därmed möjligheter till ett bra liv i samhället. Bra skolresultat minskar risken för psykisk ohälsa som vuxen.

Arbetsmodellen Skolfam går till så att barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog, och en specialpedagog tillsammans gör en individuell kartläggning av ett barns förutsättningar att klara skolan bra. Detta team följer sedan med jämna mellanrum upp hur det går för barnen i skolan.

De framgångsfaktorer som beskrivs i arbetsmodellen är bland annat att handleda och stärka familjehemmen att kunna stödja barnens skolgång på bästa sätt och att inkludera barnen i de möten som förekommer. Kartläggningens resultat och återkoppling till skolpersonalen är en annan framgångsfaktor. En uppåtgående trend är skolfambarnens resultat och 79,1 % hade 2018 behörighet till gymnasiet.

Skolfams årsrapport för 2018 är framtagen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Rapport Skolfam 2018 på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?