Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga

Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga

Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga – en rapport där barn, ungdomar och föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem. Rapporten är utgiven av Uppsala universitet.

Barn som växer upp i en familj där en vuxen har missbruksproblem utsätts för svåra påfrestningar. Hur kan stödet till barnen stärkas? Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet har i ett samarbetsprojekt sökt ta fram fördjupad kunskap om hur barn och ungdomar i den situationen ser på sitt behov av stöd och att med detta och tidigare forskning som grund utveckla stödet till barnen och deras föräldrar.

Barn, ungdomar och föräldrar intervjuades och ett utvecklingsarbete genomfördes tillsammans med fem kommuner. Projektet finansierades av Folkhälsomyndigheten under 2012–2015. I den här rapporten ges en kort sammanfattning av huvuddragen i det som projektet kom fram till.

Rapporten är utgiven av Uppsala universitet.

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård på Uppsala universitets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?