Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa – Tvärsektoriella politiska arenor

Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa – Tvärsektoriella politiska arenor

I rapporten Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa diskuteras förslag på förändringar för främjande av barns och ungas hälsa. Kunskapsstödet är utgivet av SKL.

Omslag till Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa

​Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, programberedning för barns och ungas hälsa diskuterar i Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa förslag på förändringar för främjande av barns och ungas hälsa.

Beredningen föreslår att SKL i sin intressebevakning bland annat ska verka för att främjande och tidiga insatser ska genomsyra alla relevanta politikområden. Statliga beslut och aktiviteter ska samordnas över ministerområden, departements- och myndighetsgränser och att staten har en sammanhållen, långsiktig strategi för barns och ungas hälsa. Förstärkt forskning och kunskap behövs likväl som en lagstiftning som möjliggör gemensam analys och beslutsfattande samt utbildningar som understödjer multiprofessionellt arbetssätt.

Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa – Tvärsektoriella politiska arenor är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?