Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2016 års satsning

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2016 års satsning

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården redovisar hur kommunerna har arbetat med kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2016. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården

​Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2016 års satsning redovisar hur kommunerna har arbetat med kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård.

Socialstyrelsens uppföljning av den genomförda kompetensutvecklingen 2016 visar att majoriteten av utbildningarna har riktats till handläggare med socionomexamen. Precis som året innan har kommunerna i hög utsträckning valt att rikta utbildningsinsatserna till arbetsledare och handläggare med mer än fyra års erfarenhet av arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården.

De flesta utbildningarna återfinns inom området socialt arbete och inriktningarna risk- och skyddsfaktorer samt utredningsmetodik.

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2016 års satsning är utgiven av Socialstyrelsen.

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?