Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt

Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt

Kunskapsstödet Nyanlända barns hälsa visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Kunskapsstödet är utgivet av Barnombudsmannen.

Omslag till Nyanlända barns hälsa

​Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende.

Kunskapsstödet visar också att barns tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen i Sverige.

2015 kom det 70 000 barn till Sverige för att söka asyl. Barnombudsmannens medarbetare har träffat ett antal av dessa barn och fått en bild av hur de har det, hur de tagits emot och hur de mår.

Under 2015 mötte de drygt 450 ensamkommande barn mellan 9–18 år. Mötena följdes upp av ytterligare samtal med 145 barn under 2016, enskilt och i grupp. En enkät har också riktats till 1 000 skolsköterskor för att bredda bilden kring nyanlända barns hälsa.

Nyanlända barns hälsa – Delrapport i Barnombudsmannens årstema 2017 – Barn på flykt är utgiven av Barnombudsmannen.

Nyanlända barns hälsa på Barnombudsmannens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?